Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52792
Title: Vị trí vai trò của Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (Trên cơ sở các số liệu địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Trịnh, Quốc Toản , Người hướng dẫn
Trịnh, Ngọc Thúy
Keywords: Thẩm phán;Tòa án Nhân dân;Vụ án hình sự;Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 106 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Trình bày một số vấn đề chung về vị trí, vai trò của Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện trong xét xử các vụ án hình sự. Nghiên cứu những quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành về vị trí, vai trò của Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện và thực tiễn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52792
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002673_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 471.86 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.