Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52824
Title: Các hình thức nô lệ hiện đại – Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật
Authors: Hoàng, Văn Nghĩa , người hướng dẫn
Đỗ, Thị Huế, 1988-
Keywords: Quyền con người;Pháp luật Việt Nam;Nô lệ hiện đại;Nhân quyền
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Luận văn ThS. Pháp luật về Quyền con người (chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52824
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003278.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.