Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52842
Title: Áp dụng pháp luật của Tòa án nhân dân trong giải quyết án hôn nhân và gia đình qua thực tiễn tỉnh Thái Nguyên : Luận văn ThS. Luật : 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Minh Đoan, người hướng dẫn
Nguyễn, Thu Hường
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật - Khoa luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52842
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003375.pdf
  • Description : 
  • Size : 787.98 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.