Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52844
Title: Bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình tại Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Luật
Authors: Hoàng, Thị Kim Quế , người hướng dẫn
Lê, Thu Thảo
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: Electronic Resources
Luận án TS. Pháp luật về quyền con người( Chuyên ngành đào tạo thí điểm) - Khoa Luật -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52844
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003371.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.