Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53094
Title: Quần thể khu di tích Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 31 60
Authors: Nguyễn, Quang Ngọc, người hướng dẫn
Vũ, Đại An
Keywords: Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường;Khu di tích;Nam Định;Việt Nam học
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 177 tr. + CD-ROM
Giới thiệu khái quát khu di tích lịch sử Hành cung Tức Mặc - Thiên Trường dưới thời Trần: về sự hình thành phát triển, quy mô diện mạo của Hành cung khi nhà Trần xây dựng cũng như vị trí vai trò của Hành cung Tức Mặc trong sự nghiệp của Vương triều Trần. N (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53094
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L2_01373_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.