Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53098
Title: Không gian văn hóa xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định : Luận văn ThS. Khu vực học : 60 31 60
Authors: Nguyễn, Hải Kế , người hướng dẫn
Ngô, Thanh Mai
Keywords: Việt Nam học;Không gian văn hóa;Nam Định
Issue Date: 2012
Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển
Abstract: 138 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu các đặc trưng văn hóa làng là nghiên cứu những sáng tạo văn hóa của cha ông, trong quá trình thích nghi, biến đổi với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Những đặc trưng của không gian văn hóa của các làng ở xã Vĩnh Hào được tạo nên bởi nh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53098
Appears in Collections:IVIDES - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 02050001330_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 6.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.