Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53159
Title: Tống sử
宋史
Authors: Thác Khắc Thác
托克托
Keywords: Sử
Issue Date: 1343
Abstract: Tổng cộng sách có 496 quyển, 29.267 trang, bao gồm: Bản kỉ (47 quyển), chí (162 quyển), biểu (32 quyển), liệt truyện (255 quyển), tổng cộng có tới 496 quyển. Vì thế, Tống sử là bộ sử lớn nhất trong Nhị thập tứ sử.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53159
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tongsuq460-q496.pdf
  • Description : 
  • Size : 104.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.