Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53208
Title: Tư trị thông giám
資治通鑒
Authors: (Bắc Tống) Tư Mã Quang
[北宋] 司馬光
Keywords: Lịch sử, Sử học, Tư Mã Quang, thông giám
Publisher: Tứ khố toàn thư
Abstract: Sách gồm 294 quyển, 22235 trang. Đây là bộ thông sử biên niên đầu tiên của Trung Quốc do Tư Mã Quang đời Bắc Tống biên soạn. Tác giả bắt đầu biên soạn vào năm Trị Bình thứ 3 đời Tống Anh Tông (1066), trước đó đã soạn xong 8 quyển sử biên niên từ Chiến Quốc (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53208
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tutrithonggiam資治通鑒(241-294).pdf
  • Description : 
  • Size : 283.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.