Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53209
Title: An Nam chí nguyên
安南志原
Authors: Cao Hùng Trưng
高雄徵
Keywords: Lịch sử, bang giao, địa lý, An Nam, Cao Hùng Trưng
Abstract: Sách gồm 131 trang, chia thành 3 quyển. Quyển 1, có 9 mục: 1. Tổng yếu (nói khái quát về lịch sử An Nam từ thượng cổ (đời Đường Nghiêu) đến triều Minh (đời Thành Tổ, 1403 – 1424); 2. Phân dã; 3. Cương vực; 4. Lý chí; 5. Bát đáo; 6. Thành trì; 7. Sơn xuyên; (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53209
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : AnNamchinguyen安南志原.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.