Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53213
Title: Chu Dịch chính nghĩa
周易正義
Authors: Vương Bật đời Ngụy và Hàn Khang Bá đời Tấn chú giải, Khổng Dĩnh Đạt đời Đường sớ giải
魏王弼晉韓康伯注,唐孔穎達 疏
Keywords: Chu Dịch, Thập tam kinh chú sớ
Abstract: Tác phẩm do Khổng Dĩnh Đạt vâng sắc soạn vào khoảng năm Trinh Quán đời Đường, gồm 9 quyển, 1.090 trang, sớ giải kinh truyện Chu Dịch theo bản chú của Vương Bật và Hàn Khang Bá, nên cũng gọi là Chu Dịch chú sớ; lại vì Chu Dịch chính nghĩa được khắc in chung (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53213
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ChuDichchinhnghia(9Q)周易正義(9卷).pdf
  • Description : 
  • Size : 88.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.