Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53218
Title: Thanh sử cảo
清史稿
Authors: Triệu Nhĩ
趙爾
Keywords: Lịch sử, Nhà Thanh, Thanh triều, Sử tịch
Issue Date: 1927
Publisher: Trung Hoa Thư Cục
中華書局
Abstract: Bộ chính sử ghi lại lịch sử triều Thanh do Chính phủ Bắc Dương biên tu hồi đầu những năm Trung Hoa Dân Quốc. Chép việc từ Thanh Thái tổ Nỗ Nhĩ Cáp Xích dựng quốc (1616) cho tới lúc triều Thanh diệt vong (1911). Trong chia thành các phần: Bản kỷ, Chí, Biểu, (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53218
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thanhsucao48.Quyen523-529清史稿.第48册.卷五二三至卷五二九.pdf
  • Description : 
  • Size : 12.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.