Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53219
Title: Minh sử
明史
Authors: Nhóm Trương Đình Ngọc
張廷玉等
Keywords: Lịch sử, Nhà Minh, Minh triều
Issue Date: 2006-07-05
2006-01-13
Publisher: Trung Hoa Thư Cục
中華書局
Abstract: Bộ sử viết theo lối kỷ truyện do nhóm Trương Đình Ngọc thời nhà Thanh phụng chỉ biên soạn, ghi chép lịch sử 227 năm nhà Minh từ năm Hồng Vũ nguyên niên thời Minh Thái Tổ (1368) cho tới niên hiện Sùng Trinh thứ 17 vua Minh Tư Tông (1644). Bản dưới do Trung (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53219
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Minhsu28(quyen323-332)明史.第28册.卷三二三至卷三三二.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.51 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.