Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53223
Title: Minh thực lục
明實录
Authors: Quan viên các triều
Keywords: Lịch sử, Nhà Minh, Minh triều, thực lục
Abstract: Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Minh. Chép từ Minh Thái tổ Chu Nguyên Chương tới Minh Hy tông Chu Do Hiệu, tổng cộng 15 đời vua, toàn thư gồm 13 bộ, hơn 1600 vạn chữ, là tập đại thành về sử liệu nhà Minh, hệ thống lại tấu chương, vă (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53223
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Minhthuclucphuluc17MinhHyTongbaohuan明实录.附录.17.明熹宗宝训.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.25 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.