Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53225
Title: 大清歷朝實录(清實录)
Đại Thanh lịch triều thực lục (Thanh thực lục) (Tập 1-15)
Authors: Hàn Lâm viện
Keywords: Lịch sử, nhà Thanh, Đại Thanh, Thực lục
Publisher: Trung Hoa thư cục
中华书局
Abstract: Bộ sử quan phương chép theo lối biên niên của triều nhà Thanh. Bắt đầu từ Thái Tổ kết thúc ở Đức Tông, trải 11 triều, tổng cộng 12 bộ, ghi chép về các việc lớn dưới các triều hoàng đế nhà Thanh về rất nhiều phương diện như: chính trị, kinh tế, văn hóa, quâ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53225
Appears in Collections:CCS - Thư tịch cổ Trung Quốc liên quan đến Việt Nam

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ThanhThucLuc15CaoTongthucluc(7)清实录15高宗实录七.pdf
  • Description : 
  • Size : 180.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.