Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53227
Title: Bác vật tân biên tập 2
博物新編二集
Authors: Trần Trọng Cung đề tự
陳仲恭提序
Keywords: Giáo dục khoa cử
Issue Date: 1909
Abstract: 135 trang, 28x16cm “Sách phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật mới do bác sĩ (tức Tiến sĩ) người Anh Hecxen biên soạn. Đầu sách có tựa Trùng thuyên bác vật tân biên do Trần Trọng Cung viết năm Đinh Sửu Tự Đức 30 (1877) nói ý Hải An chế đài (Tổng đốc) có được (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53227
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Bacvattanbientap2.pdf
  • Description : 
  • Size : 45.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.