Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53230
Title: Đại Nam nhất thống dư đồ
大南一統輿圖
Authors: Quốc sử quán triều Nguyễn
阮朝國史館
Keywords: Địa lý
Issue Date: 1861
Abstract: 177 trang, 76 bản đồ gồm: Toàn quốc; các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Sơn Tây, Hưng Hoá, Tuyên Quang, Quảng Yên, Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên, Qủang Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53230
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DaiNamnhatthongdudoA_68.pdf
  • Description : 
  • Size : 121.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.