Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53231
Title: 天下本 圖
Thiên hạ bản đồ
Keywords: Địa lý
Abstract: 178 trang, 26 x 15 cm, Danh mục các phường, động, trang, thôn, làng, xã, châu, huyện, phủ của Trung Đô (Thãng Long, nay là Hà Nội) và 13 thừa tuyên, (tương đương với tỉnh đời sau) của Việt Nam đời Lê Sơ (phần đất từ của Hữu Nghị đến Quảng Nam). Bản đồ địa (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53231
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ThienhabandotapphuA_2628.pdf
  • Description : 
  • Size : 47.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.