Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53232
Title: Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư dẫn
天南四至賂圖
Keywords: Địa lý
Abstract: 135 trang, 31 x 19 cm, Bản đồ hệ thống đường sá Việt Nam: Sơ lược hình thế, vị trí, giới hạn… của đất nước Việt Nam. Đường bộ từ Thăng Long (Hà Nội) đến Bố Chính, La Hà. Đường thuỷ từ Thăng Long đến Nghệ An. Đường biển từ cửa Lạc đến cửa Phố Trì (Chiêm Thà (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53232
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ThiennamtuchilodothudanA_73.pdf
  • Description : 
  • Size : 44.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.