Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53234
Title: Hướng dẫn học và làm bài ngữ văn 12 : chương trình chuẩn
Authors: Bùi, Đình Ngọt
Lê, Hồng Chính
Phạm, Thị Anh
Phạm, Minh Diệu, Chủ biên
Keywords: Bài tập;Lớp 12;Ngữ văn
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53234
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LC_02308_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 134.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.