Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53237
Title: Ôn luyện ngữ văn 12 : dành cho HS chương trình cơ bản và nâng cao. Ôn tập và chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia
Authors: Nguyễn, Thị Ngân Hoa
Lê, Nguyên Cẩn
Keywords: Lớp 12;Ngữ văn
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53237
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : LC_02052_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 157.56 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.