Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53241
Title: Tam trường văn tuyển
Authors: 三 場 文 選
Keywords: giáo dục khoa cử
Issue Date: 1840
Abstract: Gia Liễu Đường in. 1 bản in, 252 tr., 25 x 15. Những bài thi Hương (trích đoạn) tuyển chọn ở kì đệ nhất, đệ nhị, đệ tam trong các trường Nghệ An, Thừa Thiên, Hà Nội, Nam Ðịnh khoa Canh Tí ( ân khoa), năm Minh Mệnh 21 (1840). Một số bài có ghi tên người dự (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53241
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tamtruongvantuyen三場文選.pdf
  • Description : 
  • Size : 64.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.