Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53244
Title: Nội đạo tam thánh linh ứng chân kinh
内道三聖靈應真經
Authors: Chưa rõ
Keywords: tôn giáo, tín ngưỡng
Issue Date: 1911
2013-11-13
Abstract: 291 trang Bản khắc in năm Duy Tân Tân Hợi 1911. Hệ thống kinh của dòng tín ngưỡng Nội đạo, nội dung chính là ca ngợi công đức của các thánh, cầu phong đăng hòa cốc, các bài khấn, ấn quyết giải ách trừ tà. Các pháp sử dụng các bí thuật như việc triệu âm bi (...)"
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53244
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Noidaotamthanhlinhungchankinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 94.46 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.