Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53246
Title: Vân Hương Đệ nhất Thánh Mẫu giáng bão tử ngâm
雲鄉第一聖母降抱子今四時四律
Authors: Chưa rõ
Keywords: tôn giáo, tín ngưỡng
Issue Date: 2013-10-18
Abstract: Kinh giáng bút của Thánh Mẫu. Bản chép tay có phiên âm quốc ngữ. Niên đại không rõ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53246
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : VanHuongdenhatthanhmaugiangbaotungam_41.pdf
  • Description : 
  • Size : 15.2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.