Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53248
Title: Quan phu tử kinh huấn hợp khắc
關夫子經訓合刻
Authors: chưa rõ
Keywords: tôn giáo, tín ngưỡng
Issue Date: 1825
Abstract: 150 trang Đền Hà Khẩu, Thọ Xương, Hà Nội in năm Minh Mệnh Ất Dậu (1825). Kinh giáng bút của Thánh Quan, khuyên làm điều thiện, bỏ điều ác. Nghi lễ thờ cúng, tụng niệm. Sự tích Thánh Quan. Bài thơ Nôm Quốc ngữ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53248
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Quanphutukinhhuanhopkhac.pdf
  • Description : 
  • Size : 43.67 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.