Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53250
Title: Đường thi hợp tuyển tường giải, quyển 9
唐詩合選詳解 卷之九
Authors: Sơn âm Lưu Vãn Uất Báo Quân chú thích, theo bản chính của Ngũ Vân Lâu.
山陰劉文蔚
Keywords: văn học
Issue Date: 1834
2013-10-18
Abstract: 360 trang Liễu Trai Đường tàng bản. Bài tựa viết năm Minh Mệnh 15 (1834). Hợp tuyển, có chú thích và giải nghĩa 616 bài thơ Đường, xếp theo thể loại. Q1: Ngũ ngôn cổ thi; Q2: Thất ngôn cổ phong; Q3: Ngũ ngôn tuyệt cú; Q4: Thất ngôn tuyệt cú; Q5: Luật thi; (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53250
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : DuongthihoptuyentuonggiaiQ9_360.pdf
  • Description : 
  • Size : 34.21 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.