Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53252
Title: An Nam vũ cống
安 南 禹 貢
Authors: Nguyễn Trãi biên soạn. Ngô Ngọ Phong, Nguyễn Thư Hiên, Nguyễn Hi Tư, Lí Tử Tấn viết tiểu chú và lời bình Nguyễn Thiên Túng tập chú...
Nguyễn Trãi 阮 廌, hiệu Ức Trai 抑 齋, tước Tế Văn Hầu 濟 文 侯. Người xã Nhụy Khuê, h.Thương Phúc biên soạn. Ngô Ngọ Phong 吳 午
Keywords: địa lý
Issue Date: 1435
2012-04-13
Abstract: 106 trang Địa lí Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương đến thời Lê: vị trí, giới hạn, sự thay đổi quốc hiệu qua các thời đại, ranh giới giữa các châu, quận, phủ, huyện của 15 xứ trong nước. Số dân, số ruộng đất, sản vật, phong tục, nhân vật trong cả nước và ở (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53252
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : AnNamvucongA_2251.pdf
  • Description : 
  • Size : 39.84 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.