Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53253
Title: An Nam hình thắng đồ
安南形勝圖
Authors: Chưa rõ
Keywords: địa lý, văn học
Issue Date: 2012-04-25
Abstract: 296 trang Tập bản đồ đời Lê: bản đồ toàn quốc, bản đồ Trung đô (Kinh đô Thăng Long) và bản đồ 13 thừa tuyên (gồm 53 phủ, 181 huyện, 49 châu), bản đồ đường thủy, đường bộ từ Kinh đô Thăng Long đến Chiêm Thành, Ngoài ra còn có “Bắc sứ đồ” , tức bản đồ đi sứ (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53253
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : AnNamhinhthangdoA_3034.pdf
  • Description : 
  • Size : 78.45 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.