Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53257
Title: Việt sử tiệp kính
越史捷徑
Authors: Lương đường Lê triều Tiến sĩ Phạm Quý Thích
良堂黎朝進士范貴適
Keywords: lịch sử
Issue Date: 2012-04-20
Abstract: 258 tr. Ghi chép sử Việt Nam, từ Hồng Bàng đến hết Lê Mẫn Đế.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53257
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : VietsutiepkinhA_1493Vol.1.pdf
  • Description : 
  • Size : 96.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.