Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53258
Title: Nam sử tạp biên
南史雜編
Authors: Võ Văn Lập
武文立
Keywords: lịch sử
Issue Date: 1896
Abstract: Bài tựa “Dã sử tạp biên” do Võ Văn Lập 武文立soạn ngày 20 tháng 7 năm Thành Thái 8 (1896) Nội dung gồm 8 quyển: Q1-q6: Ghi chép từ Hồng Bàng thị đến thời Gia Long. Q7,8: Phần Phụ biên về các mặt phong vực, quan sử, thuế khóa,
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53258
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : NamsutapbienA_12Vol.I.pdf
  • Description : 
  • Size : 212.77 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.