Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53259
Title: Châu bản triều Nguyễn [Gia Long, Minh Mệnh] (3)
Keywords: Lịch sử, Châu bản, triều Nguyễn, Nguyễn triều, Gia Long, Minh Mệnh, Hành chính
Abstract: Văn bản chép tay. Các văn bản hành chính được nhà vua ngự phê bằng mực son thuộc hai triều Gia Long, Minh Mệnh.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53259
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ChauBanMinhMenh10(tanban)_Part5.pdf
  • Description : 
  • Size : 145.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.