Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53260
Title: 選集諸方以便考救
Tuyển tập chư phương dĩ tiện khảo cứu
Authors: Chưa rõ
Keywords: Y học
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Văn bản 42 trang, liệt kê các bài thuốc thường dùng theo kinh nghiệm của Lãn Ông.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53260
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tuyentapchuphuongditienkhaocuu選集諸方以便考救.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.