Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53263
Title: Trần triều Hiển thánh chính kinh tập yếu
陳朝顯聖正經輯要
Authors: Chưa rõ
Keywords: Tôn giáo tín ngưỡng, Trần triều
Publisher: Nam Định Tân Mĩ linh từ tàng bản
Abstract: Văn bản 76 trang, bài tựa do Nguyễn Tiến Đạt vâng soạn. Ngoài bài tựa, phàm lệ, nội dung bao gồm: Trần tiên đế ngự chế ngũ giới văn, Tụng kinh thức, Trần triều Hiển thánh chính kinh văn, Trần triều Hiển thánh khuyến thiện văn, Phạm Ngộ tôn thần khuyến giản (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53263
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TrantrieuHienthanhchinhkinhtapyeu陳朝顯聖正經輯要.pdf
  • Description : 
  • Size : 19.65 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.