Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53264
Title: Trần triều Hiển thánh chính kinh tập biên Bính tập
陳朝顯聖正經輯編丙集
Authors: Chưa rõ
Keywords: Tôn giáo tín ngưỡng, Trần triều
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Văn bản 58 trang, nội dung thuật lại linh tích hành trạng của đức Thánh Trần và văn võ chư tướng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53264
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TrantrieuHienthanhchinhkinhtapbienBinhtap陳朝顯聖正經輯編丙集.pdf
  • Description : 
  • Size : 11.61 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.