Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53265
Title: Tính lý tiết yếu Quyển 1
性理節要卷一
Authors: Bùi Huy Bích
裴輝璧
Keywords: Tính lý
Publisher: Bác Văn đường hiệu tử
Abstract: Văn bản 202 trang, đầu sách đề “Bùi thị nguyên bản”, “Phụ lục Numen thám hoa quan chính bản”, do Bác Văn đường hiệu chỉnh khắc in vào mùa thu năm Tự Đức nguyên niên [1848]. Văn bản hiện còn quyển 1, thiếu quyển 2, 3, 4. Nội dung quyển 1 gồm các thiên: Thái (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53265
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : TinhlytietyeuQuyen1性理節要卷一.pdf
  • Description : 
  • Size : 57.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.