Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53269
Title: Phụng lục các tiết sự thần tế văn
奉籙各節事神祭文
Authors: Chưa rõ
Keywords: Văn tế thần
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Văn bản 44 trang, tập hợp các bài văn tế thần thành hoàng tại địa phương trong các dịp nguyên đán, trừ tịch, kì phước, kì thọ….
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53269
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Phungluccactietsuthantevan奉籙各節事神祭文.pdf
  • Description : 
  • Size : 9.97 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.