Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53270
Title: Nhị thập bát tú độ ca
二十八宿度歌
Authors: Chưa rõ
Keywords: Thiên văn
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Bản chép tay gồm 84 trang, trình bày độ số, sự vận hành, tinh vực của 28 vì tinh tú, chia làm 4 chòm theo 4 phương đông tây nam bắc. Cuối văn bản có phần Trạng nguyên kí, viết bằng chữ nôm, theo thể thơ lục bát.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53270
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nhithapbattudoca二十八宿度歌.pdf
  • Description : 
  • Size : 16.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.