Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53271
Title: Nhị khóa hợp giải
二課合解
Authors: Thiên Thai sơn Quan Nguyệt Tử Hưng Từ thuật
天台山觀月子興慈述
Keywords: Phật học, Tôn giáo tín ngưỡng
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Văn bản gồm 2 quyển, 130 trang. Nội dung trình bày khái niệm, phạm trù và nghĩa lí cốt yếu trong kinh điển Phật giáo theo lối vấn đáp.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53271
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nhikhoahopgiai二課合解.pdf
  • Description : 
  • Size : 75.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.