Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53273
Title: Liên thiếp quán châu
聯帖貫珠
Authors: Mân Đinh Trương Đằng Giao san định
閩汀張騰蛟定
Keywords: Phong tục
Issue Date: 1801
Publisher: Hàn Tuyển lâu
Abstract: Văn bản gồm 280 trang, bài tựa của tác giả soạn vào cuối mùa hạ năm Tân Dậu niên hiệu Gia Khánh thứ 6 nhà Thanh [1801]. Toàn văn chia làm 2 phần, mỗi phần gồm 4 quyển. Phần 1 Liên thiếp quán châu tân tăng thiếp thức, trình bày cách thức xưng hô, lối hành v (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53273
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Lienthiepquanchau聯帖貫珠.pdf
  • Description : 
  • Size : 48.12 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.