Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53276
Title: Khuyết danh [sách hình luật]
Authors: Chưa rõ
Keywords: Pháp luật
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Văn bản gồm 209 trang, nội dung liệt kê chi tiết các điều luật và mức hình phạt đối với từng đối tượng phạm tội. Văn bản có lẽ được sao từ các sách luật thời Nguyễn.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53276
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Khuyetdanh[sachhinhluat].PDF
  • Description : 
  • Size : 120.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.