Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53279
Title: Đối trướng cải lương
對帳改良
Authors: Chưa rõ
Keywords: Đối trướng, Ai vãn
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Văn bản 44 trang, tập hợp nhiều loại câu đối chữ Hán, dùng trong các việc như thờ phụng, điếu vãn….
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53279
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Doitruongcailuong對帳改良.pdf
  • Description : 
  • Size : 10.29 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.