Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53281
Title: Cảnh Nhạc toàn thư
景岳全書
Authors: Trương Giới Tân
張介賓
Keywords: Y học, Cảnh Nhạc, Trương Giới Tân
Issue Date: 1931
Publisher: Chưa rõ
Abstract: Bản sao quyển 1, quyển 2 sách Cảnh Nhạc toàn thư của danh y Trương Giới Tân (tự Cảnh Nhạc). Toàn văn bản gồm 172 trang, do Vũ Hữu Tấn sao vào mùa thu năm Tân Mùi niên hiệu Bảo Đại [1931]. Nội dung bàn luận những vấn đề cốt yếu trong nghiên cứu y học phương (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53281
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Canhnhactoanthu景岳全書.pdf
  • Description : 
  • Size : 52.57 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.