Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53284
Title: Thổ Địa Táo Vương kinh
土地竈王經
Keywords: Tôn giáo, tín ngưỡng
Issue Date: 1940
Publisher: Ngọc Sơn từ tàng bản
玉山祠藏板
Abstract: 46 trang, 27.5x15.5 cm, Nghi thức luật lệ khi vào làm lễ và tụng kinh đức Táo thần Thổ địa. Nghi thức khi làm lễ các vị thánh có các bài chú như: Ngũ kinh thần chú 五經神咒, Bắc đẩu cửu tinh thần chú 北斗九星神咒, Văn Xương đế quân khai tâm thông minh thần chú 文昌帝君開 (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53284
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : ThoDiaTaoVuongkinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 17.33 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.