Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53285
Title: Thi vận tập yếu
詩韻輯要
Authors: Tế Nam Lí Phàn Long biên tập, Hàn Sơn Trịnh Đức Tiêu Mộ Sinh hiệu duyệt, Gia Hoà Trịnh Đức Xương Tuấn Am hiệu đính
濟南李攀龍編輯, 韓山鄭德瀟慕生校閲, 嘉禾鄭德昌峻菴校訂
Keywords: Văn học
Publisher: Thịnh Văn Đường tàng bản
盛文堂藏板
Abstract: 170 trang, 20x14 cm, “Những từ Hán xếp theo các thanh bình, thượng, khứ, nhập và vần bằng, dùng để tham khảo chi tiết vãn biền ngẫu hoặc làm thơ. Mỗi từ đều có giải nghĩa.”
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53285
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Thivantapyeu.pdf
  • Description : 
  • Size : 41.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.