Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53286
Title: Tân san phổ tế lương phương
新刊普濟良方
Authors: Dung Sơn Đức Hiên thị toản tập
容山德軒氏纂輯
Keywords: Y học
Issue Date: 1875
Publisher: Ngọc Sơn từ tàng bản
玉山祠藏板
Abstract: 122 trang, 26.5x15.2 cm, Khoảng 200 bài thuốc chữa bệnh ôn dịch, cảm mạo, tê liệt, tả lị, chết đuối v.v. Có chú giải bằng chữ Nôm 64 vị thuốc. Sách được chia làm nhiều quyển nhỏ, mỗi quyển chủ trị về một khoa: Quyển 1: Thời chứng 時症. Quyển 2: Thương độc 傷毒 (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53286
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tansanphoteluongphuong.pdf
  • Description : 
  • Size : 56.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.