Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53287
Title: Tâm pháp thiết yếu chân kinh
心法切要真經
Keywords: Tôn giáo, tín ngưỡng
Issue Date: 1923
Publisher: Ngọc Sơn từ tàng bản
玉山祠藏板
Abstract: 100 trang, 27x16 cm, “Thơ, câu đối, chiếu, ca, tán khuyên rèn luyện tâm tính để hưởng phúc lành. Bài ca Nôm cầu nguyện cho người sống và độ trì cho người chết.”
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53287
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Tamphapthietyeuchankinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 58.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.