Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53288
Title: Quan Đế đào viên minh thánh kinh
官帝桃園明聖經
Keywords: Tôn giáo, tín ngưỡng
Issue Date: 1941
Publisher: Ngọc Sơn từ tàng bản
玉山祠藏板
Abstract: 121 trang, 26x15.5 cm, Tiểu sử, văn giáng bút, biểu, bảo cáo, tán của Quan Thánh Đế Quân dạy về trung tín, hiếu đễ. Quan hệ giữa họa và phúc... Văn giáng bút của Văn Xương Đế Quân về cách làm giầu lâu bền khỏi lâm vào cùng túng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53288
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : QuanDedaovienminhthanhkinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 48.55 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.