Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53289
Title: Ngự chế Việt sử tổng vịnh
御製越史總詠集
Keywords: Văn học, thơ phú
Issue Date: 1874
Abstract: 101 trang, 29x18 cm, Tập hợp các bài thơ vịnh các bậc đế vương, hậu phi, tôn thần, hiền thần người trung nghĩa, văn thần võ tướng, liệt nữ, kẻ tiếm vị, bọn gian thần, những điều hay việc tốt trong lịch sử Việt Nam.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53289
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Nguchevietsutongvinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 38.86 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.