Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53290
Title: Khâm thiên giải ách kinh
欽天解厄經
Authors: Trần Huy Diên phụng san
陳輝延奉刊
Keywords: Tôn giáo, tín ngưỡng
Issue Date: 1900
Publisher: Linh Sơn tự tàng bản
靈山寺藏板
Abstract: 54 trang, 26x15 cm, Kinh cầu Phật trừ tai giải nạn: Giải tai ách trong từng giờ, từng ngày, giải sao xấu, giải trừ bách bệnh, bị người khác hại…
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53290
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Khamthiengiaiachkinh.pdf
  • Description : 
  • Size : 26.73 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.