Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53291
Title: Nam quốc địa dư chí
南國地輿誌
Authors: Lương Trúc Đàm
梁竹潭
Keywords: Địa lý
Issue Date: 1908
Abstract: 170 trang, 26x15.5 cm, Địa lí Việt Nam, gồm vị trí, giới hạn, địa thế, sự phân chia giữa các miền, các tỉnh, số tỉnh, phủ, huyện, tổng, xã, thôn, núi, sông, đê đập, đường sá, cửa biển, khí hậu, nhân vật, tài chính, quân sự, công nông nghiệp, thuế khóa v.v. (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53291
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Namquocdiaduchi.pdf
  • Description : 
  • Size : 80.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.