Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53294
Title: Cổ kim khoa thí thông khảo
古今科試通考
Keywords: Giáo dục khoa cử
Issue Date: 1873
Abstract: 77 trang, 26x15cm, Khảo cứu về chế độ thi cử ở Trung Quốc và Việt Nam từ thế kí XIX trở về trước. Q1: chế độ khoa cử các triều đại Trung Quốc từ nhà hán đến nhà Thanh: nhà Hán, có Hiền lương phương chính, Hiếu liêm, Mậu tài; nhà Tùy trở đi có thi Tiến sĩ. (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53294
Appears in Collections:CCS - Thư tịch Hán Nôm

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : Cokimkhoathithongkhao.pdf.crdownload
  • Size : 23.84 MB
  • Format : Unknown


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.